Bezwaar en Beroep Utrecht

Privacystatement

Mr R.N. van der Ham, gevestigd aan de Maliesingel 22 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Mr R.N. van der Ham
Maliesingel 22
3581 BG Utrecht
tel. 030-2145024
vanderham@indepraktijk.com / mail@bezwaar-beroep-utrecht.nl
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw gegevens kan je altijd contact opnemen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam;
BSN-nummer;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Gegevens over gezondheid;
Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier, waaronder begrepen een eventueel verstrekt toelichting op een (contact)verzoek;
(Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics);
(Geanonimiseerde) gegevens omtrent internetbrowser en apparaat type;
Het is de gebruikers van onze website niet toegestaan om via het online formulier gevoelige informatie met ons te delen (waaronder ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag). Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede zaaksbehandeling wordt verzocht deze gegevens te delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens met deze doelen:
Om in staat te zijn contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw verzoek, vraag of opdracht;
Om in staat te zijn om de kans van slagen van een gewenste procedure te kunnen inschatten;
Om in staat te zijn om voor jou onze diensten te verrichten;
Om te voldoen aan een wettelijke plicht;
Om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang;

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons kantoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijnen. Deze bedragen minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw gegevens in (en uit) principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website(s) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij de analytische cookies maken wij gebruik van het veel gebruikte Google Analytics. Daarbij hebben wij er voor gekozen om:
- een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten;
- de laatste vier cijfers van uw IP-adres niet te delen met Google;
- de optie “gegevens delen” uit te zetten;
- de optie “Remarketing” uit te zetten;
- geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics- cookies.
Je kan jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het hiervoor genoemde e-mailadres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen jou ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Whatsapp

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor jou en de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken, kan je ons ook via Whatsapp bereiken. Dit is zeker niet verplicht. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van de Whatsapp-functies, gaan we ervan uit dat je bewust bent van het feit dat dit door een commerciële partij wordt aangeboden en dat wij geen invloed hebben hoe Whatsapp of Facebook omgaat met de gegevens die via de app worden gedeeld.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigtie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Inschakelen

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies verzamelen dus geen persoonlijke gegevens van de bezoekers.

Inschakelen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Dit zijn de functionele cookies. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze cookies worden benoemd als: voorkeuren en statistieken en hoeft u dus niet te accepteren. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

We maken gebruik van functionele en analytische cookies. Meer hierover in onze privacy statement.